Protecția datelor


Această declarație de protecție a datelor clarifică modul, volumul și scopul procesării /prelucrării/ datelor cu caracter personal (în continuare pe scurt „date”) în cadrul ofertei noastre online și a site-urilor web, a funcțiilor și conținutului legate de aceasta, cât și a prezențelor online externe, cum ar fi de ex. profilul nostru de social media (în continuare „oferta online”). Cu privire la terminologia utilizată, ca de ex. „procesare” sau „persoană responsabilă”, facem referire la definițiile din articolul 4 al Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).


Responsabil

STEINEL DISTRIBUTION SRL
Str.Câmpului, Nr.1, FSR Hala Sculărie
Birourile 4-7
505400 Râșnov, Brașov
România
E-Mail: info@steinel.ro
Administrator: Victor Hoffmann, Gudrun Simon, Christian Jäger
Link la informațiile despre companie: https://www.steinel.ro/
Contactul responsabilului cu protecția datelor: data_protection@steinel.ro

Tipurile de date procesate:
- date de inventar (de ex., nume, adrese).
- date de contact (de ex., e-mail, numere de telefon).
- date referitoare la conținut (de ex., texte introduse, fotografii, videoclipuri).
- date de utilizare (de ex., site-uri web accesate, interes pentru conținut, timpii de acces).
- date meta / date de comunicare (de ex., informații despre dispozitiv, adrese IP).


Categoriile persoanelor în cauză

Vizitatorii și utilizatorii ofertei online (în mod colectiv denumim persoanele în cauză în continuare „utilizatori“).


Scopul procesării

- Furnizarea ofertei online, a funcțiilor și conținutului acesteia.
- Răspuns la cererile de contact și comunicare cu utilizatorii.
- Măsuri de siguranță.
- Măsurarea ariei de acoperire / marketing


Terminologie utilizată

„Date cu caracter personal” sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (în continuare „persoană în cauză”); O persoană fizică este considerată identificabilă atunci când aceasta poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator precum un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online (de ex. Cookie) sau unei sau mai multor caracteristici speciale care sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

„Procesare” este orice proces efectuat cu sau fără ajutorul unor procese automatizate sau orice serie de procese în legătură cu datele cu caracter personal. Termenul este vast și acoperă practic fiecare gestionare a datelor.

„Pseudonimizare” este procesarea datelor cu caracter personal în așa fel încât aceste date să nu mai poată fi atribuite unei persoane în cauză specifice fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure ca datele cu caracter personal să nu poată fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

„Profilare” este orice tip de procesare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în faptul că aceste date cu caracter personal să fie utilizate pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, buna reputație, comportamentul, domiciliul sau schimbarea domiciliului acestei persoane fizice.

„Persoană responsabilă” este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, instituție sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, decide cu privire la scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal.

„Procesatorul comenzii” este o persoană fizică sau juridicpă, o autoritate publică, instituție sau un al organism care procesează datele cu caracter personal la comanda persoanei responsabile. 

Baze legale relevante

În conformitate cu art. 13 GDPR vă comunicăm în ce bază legală procesăm datele. Dacă baza legală nu este menționată în declarația de protecție a datelor, se aplică următoarele:  Baza legală pentru obținerea consimțământului este art. 6 alin. 1 lit. A și art. 7 GDPR, baza legală pentru procesare în vederea realizării serviciilor noastre și punerii în aplicare a măsurilor contractuale precum și pentru a răspunde la întrebări este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR, baza legală a procesării în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale este art. 6 alin. 1 lit. c GDPR, iar baza legală a procesării în vederea protejării intereselor noastre legitime este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. În cazul în care interesele vitale ale persoanei în cauză sau ale unei alte persoane fizice necesită procesarea datelor cu caracter personal, baza legală va fi art. 6 alin. 1 lit. d GDPR.


Măsuri de siguranță

Luăm măsuri tehnice și organizatorice potrivite pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului, în conformitate cu art. 32 GDPR și luând în considerare stadiul tehnicii, costurile de implementare și modul, volumul, circumstanțele și scopurile procesării precum și probabilitatea diferită a incidenței și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Măsurile includ în special asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date cât și asigurarea accesului, introducerii, transmiterii referitoare la acestea, asigurarea disponibilității și separării lor. Totodată, am instituit proceduri care garantează exercitarea drepturilor persoanelor în cauză, ștergerea datelor și reacția la punerea în pericol a datelor. De asemenea, luăm în considerare protecția datelor cu caracter personal deja din momentul dezvoltării, resp. al alegerii de hardware, software și procese, în conformitate cu principiul protecției datelor prin configurarea tehnologiei și prin presetări care vin în sprijinul protecției datelor (art. 25 GDPR).


Cooperarea cu procesatorii comenzilor și cu terți

Dacă în cadrul procesării noastre dezvăluim altor persoane și companii (procesatori ale comenzilor sau terți) date, le transmitem acestora sau le acordăm acces la date în vreun alt fel, aceasta se va face numai pe baza unei permisiuni legale (de ex. dacă în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b GDPR este necesară transmiterea datelor către terți, cum ar fi furnizori de servicii de plată, în vederea realizării contractului), dacă ați fost de acord, dacă acest lucru este prevăzut de o obligație legală sau pe baza intereselor noastre legitime (de ex. la utilizarea unor persoane mandatate, gazde web, etc.).

Dacă mandatăm niște terți cu procesarea datelor pe baza unui așa-numit „contract de procesare a comenzilor”, acest lucru se face în baza art. 28 GDPR.


Transmiteri în țări terțe

Dacă procesăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE)) sau dacă acest lucru se realizează în cadrul utilizării serviciilor terțe sau dezvăluirii resp. transmiterii datelor către terți, aceasta va avea loc numai în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre (pre)contractuale, pe baza consimțământului dvs., pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, procesăm sau mandatăm procesarea datelor într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite cerințele speciale ale art. 44 și urm. GDPR. Aceasta înseamnă că procesarea se face de ex. pe baza unor garanții speciale, precum determinarea recunoscută oficial a unui nivel de protecție a datelor corespunzător UE (de ex. pentru SUA prin „Scutul de confidențialitate”) sau prin respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

Drepturile persoanelor în cauză

Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă datele în cauză sunt procesate și să fiți informați cu privire la aceste date cât și la alte date suplimentare și să primiți o copie a datelor în conformitate cu art. 15 GDPR.

În conformitate cu art. 16 GDPR aveți dreptul de a solicita completarea datelor care se referă la dvs. sau corectarea acestor date incorecte.

În conformitate cu art. 16 GDPR aveți dreptul de a solicita ștergerea imediată a anumitor date, resp., în conformitate cu art. 18 GDPR de a solicita o procesare restricționată a datelor. 

În conformitate cu art. 20 GDPR aveți dreptul de a solicita să primiți datele care se referă la dvs. pe care ni le-ați furnizat și să solicitați transmiterea lor către alte persoane responsabile.

În conformitate cu art. 77 GDPR aveți totodată dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere abilitată.


Dreptul de revocare

În conformitate cu art. 7 alin. 3 GDPR aveți dreptul de a revoca consimțământul dat, cu efect pentru viitor.


Dreptul de obiecție /opunere/

În conformitate cu art. 21 GDPR puteți oricând să vă opuneți procesării viitoare a datelor care se referă la dvs.. Obiecția poate fi formulată în special împotriva procesării în scopuri de publicitate directă.

Cookie-uri și dreptul de obiecție în cazul publicității directe

„Cookie-urile” sunt fișiere mici salvate pe calculatoarele utilizatorilor. În cookie-uri se pot stoca diferite informații. Scopul principal al unui cookie este stocarea informațiilor despre un utilizator (de ex. un dispozitiv pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita acestuia în cadrul unei oferte online. Cookie-urile temporare resp. „session-cookies” (cookie-uri de sesiune) sau „transiente cookies” (cookie-uri transiente) sunt acele cookie-uri care sunt șterse după ce un utilizator iese dintr-o ofertă  online și își închide browser-ul. Într-un astfel de Cookie se poate stoca de ex. conținutul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online sau o stare de logare (Login-Status). Cookie-urile „permanente” sau „persistente” sunt acelea care rămân salvate și după închiderea browser-ului. Astfel, poate fi salvată de ex. starea de logare dacă utilizatorii o vizitează pe aceasta după câteva zile. Într-un astfel de Cookie pot fi salvate și interesele utilizatorilor care sunt folosite în scopuri de măsurare a ariei de acoperire sau de marketing. Un „Third-Party-Cookie” este un Cookie oferit de alți furnizori decât persoana responsabilă care operează oferta online (în caz contrar, dacă sunt numai Cookie-urile acestuia, vorbim despre „First-Party-Cookies”).

Putem utiliza Cookie-uri temporare și permanente și vă dăm mai multe explicații în cadrul declarației noastre de protecție a datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc stocarea Cookie-urilor pe calculatorul lor, sunt rugați să dezactiveze opțiunea corespunzătoare în setările de sistem ale browser-ului lor. Cookie-urile stocate pot fi șterse în setările de sistem ale browser-ului. Excluderea Cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

Obiecția generală cu privire la utilizarea Cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi formulată la un număr mare de servicii, în special în cazul Tracking (urmăririi), pe site-ul american http://www.aboutads.info/choices/ sau pe site-ul UE http://www.youronlinechoices.com/. Mai mult, Cookie-urile pot fi salvate prin dezactivarea acestora în setările browser-ului. Vă rugăm să observați că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestei oferte online.


Ștergerea datelor

În conformitate cu art. 17 și 18 GDPR datele procesate de nou sunt șterse sau procesarea acestora este restricționată. În afară de cazul în care se precizează în mod expres în această declarație de protecție a datelor, datele stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul propus și nu există cerințe legale de păstrare care se opun ștergerii. Dacă datele nu sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri permise de lege, se va restricționa procesarea acestora. Asta înseamnă că datele vor fi blocate și nu vor fi procesate în alte scopuri. Acest lucru se aplică de ex. pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Conform cerințelor legale din Germania, păstrarea /stocarea/ se realizează timp de 10 ani, în conformitate cu paragr. 147, alin. 1 AO (Codul Fiscal), paragr. 257 alin. 1 nr. 1 și 4, alin. 4 HGB (Codul Comercial) (registre, însemnări, rapoarte de gestiune, acte justificative de contabilitate, registrele de contabilitate, documente relevante pentru impozitare, etc.) și timp de 6 ani în conformitate cu paragr. 257 alini. 1 nr. 2 și 3, alin. 4 HGB (scrisori comerciale).

Conform cerințelor legale din Austria, păstrarea se realizează timp de 7 ani, în conformitate cu paragr. 132 alin. 1 BAO (documente contabile, chitanțe/facturi, conturi, acte justificative, înscrisuri de afaceri, lista veniturilor și cheltuielilor, etc.), de 22 de ani în legătură cu terenuri și timp de 10 ani pentru servicii prestate electronic, servicii de telecomunicații, radio și televiziune furnizate către persoane din țări UE care nu sunt antreprenori și pentru care este utilizat Mini-One-Stop-Shop (MOSS).


Procesare aferentă afacerilor

De asemenea, procesăm

- date contractuale (de ex. obiectul contractului, durata, categoria de clienți)

- date de plată (de ex. datele bancare, istoricul plăților)

de la clienții noștri, persoanele interesate și partenerii de afaceri în scopul furnizării serviciilor contractuale, service-lui și îngrijirii clienților, marketingului, publicității și cercetării de piață).


Procesarea comenzilor în magazinul online și contul de clienți

Procesăm datele clienților noștri în cadrul proceselor de comandă din magazinul nostru online pentru a le permite să selecteze și să comande produsele și serviciile alese, precum și plata, livrarea resp. executarea acestora.

Datele procesate includ date de inventar, date de comunicare, date contractuale, date de plată, iar persoanele la care se referă procesarea includ clienții noștri, persoanele interesate și alți parteneri de afaceri. Procesare se realizează în scopul furnizării serviciilor contractuale în cadrul operării unui magazin online, pentru facturare, livrare și servicii clienți. Utilizăm aici Cookie-uri de sesiune pentru stocarea conținutului coșului de cumpărături și Cookie-uri permanente pentru stocarea stării de logare.

Procesarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b (Executarea proceselor de comandă) și c (Arhivarea cerută de lege) GDPR. Pentru aceasta sunt necesare informațiile marcate ca fiind necesare învbederea justificării și îndeplinirii contractului. Dezvăluim datele către terți doar în contextul livrării, plății sau a permisiunilor și obligațiilor legale față de consilieri juridici și autorități. Datele sunt procesate în țări terțe numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului (de ex. la solicitarea clientului privind livrarea sau plata).

Opțional, utilizatorii pot crea un cont de utilizator, în care pot vizualiza în special comenzile lor. În cadrul înregistrării, informațiile obligatorii solicitate sunt comunicate utilizatorilor. Conturile utilizatorilor nu sunt publice și nu pot fi indexate de motoarele de căutare. Dacă utilizatorii au reziliat contul lor de utilizator, datele lor sunt șterse cu privire la contul de utilizator, cu condiția ca păstrarea acestora să nu fie necesară din motive comerciale sau fiscale, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit c GDPR. Datele din contul client rămân până la ștergerea acestuia cu arhivare ulterioară în cazul unei obligații legale. Cade în sarcina utilizatorilor să-și salveze datele în cazul rezilierii înainte de încetarea contractului.

În cadrul înregistrării și relogării cât și utilizării serviciilor noastre online, salvăm adresa dvs. IP și momentul acțiunii respective a utilizatorului. Salvarea are loc pe baza intereselor noastre legitime, cât și a intereselor utilizatorilor legat de protecția împotriva utilizării abuzive și a altor utilizări neautorizate. În principiu, aceste date nu sunt transmise către terți, în afară de cazul în care acest lucru este necesar pentru urmărirea revendicărilor noastre sau dacă există o obligație legală în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit c GDPR.

Ștergerea are loc după expirarea obligațiilor legale de garanție și altor obligații asemănătoare, iar necesitatea păstrării datelor se verifică la fiecare trei ani; în cazul obligațiilor legale de arhivare, ștergerea are loc după expirarea acestora (obligația de păstrare pentru documente comerciale este de 6 ani și pentru cele fiscale de 10 ani).

Servicii contractuale

Procesăm datele partenerilor noștri de afaceri și persoanelor interesate precum și ale altor beneficiari, clienți, mandanți sau parteneri contractuali (denumiți în mod uniform „parteneri contractuali”), în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b GDPR, pentru a le oferi serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele procesate în acest context, volumul și scopul și necesitatea procesării lor sunt determinate de relația contractuală care stă la bază.

Datele procesate includ datele de bază ale partenerilor noști de afaceri (de ex. nume și adrese), datele de contact (de ex. adresele de e-mail și numerele de telefon) precum și datele contractuale (de ex. servicii utilizate, conținutul contractului, comunicare contractuală, numele persoanelor de contact) și datele de plată (de ex. datele bancare, istoricul plăților). 

În principiu nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care fac parte dintr-o procesare mandată sau contractuală.

Procesăm datele care sunt necesare pentru stabilirea și îndeplinirea serviciilor contractuale și atragem atenția asupra necesității specificării lor, în măsura în care aceasta nu este evidentă pentru partenerii contractuali. Dezvăluirea către persoane sau companii externe are loc numai dacă este necesară în baza unui contract. La procesarea datelor care ne sunt furnizate în cadrul unei comenzi acționăm în conformitate cu instrucțiunile beneficiarilor și cu cerințele legale.

Ca parte a utilizării serviciilor noastre online, putem salva adresa IP și momentul respectivei acțiuni a utilizatorului. Salvarea se face în baza intereselor noastre legitime cât și a intereselor utilizatorilor în protecția împotriva utilizării neadecvate /abuzive/ și a altor utilizări neautorizate. În principiu, aceste date nu sunt transmise către terți decât dacă sunt necesare pentru a urmări revendicările noastre în conformitate cu art. 6, alin. 1 lit. f GDPR sau dacă există o obligație legală în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c GDPR.

Ștergerea datelor are loc atunci când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale cu caracter fiduciar și nici pentru gestionarea posibilelor garanții și obligații comparabile, necesitatea păstrării datelor fiind verificată la fiecare trei ani; în plus se aplică cerințele legale de păstrare.

Furnizori externi de servicii de plată

Utilizăm furnizori externi de servicii de plată, prin platformele cărora utilizatorii și noi putem efectua tranzacții de plată. Pentru procesarea plății vă stau la dispoziție tipurile de plată prin card de credit (Mastercard și VISA), debitare directă, Giropay Germania sau Heidelpay Paypal. Ne rezervăm dreptul de a oferi numai anumitor clienți plata prin factură.


Debitare directă

Dacă plătiți în magazinul nostru online prin debitare directă, datele dvs. sunt tranmise automat la „Debitare directă”.

Compania operativă este heidelpay GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg.

Atunci când efectuați o achiziție prin debitare directă, furnizați și PIN-ul și TAN-ul, pe lângă numele dvs. complet și detaliile contului. „Debitarea directă” efectuează apoi un transfer către noi, după verificarea tehnică a soldului contului și accesarea altor date în vederea verificării dacă contul are acoperire. După aceea vom fi notificați automat cu privire la executarea tranzacției financiare.

Transmiterea datelor are ca scop procesarea plății.

Card de credit (Mastercard și VISA)
Când plătiți cu cardul de credit, datele cu caracter personal necesare procesării plății vor fi trimise către heidelpay GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg.

Datele cu caracter personal transmise în vederea procesării plății sunt de regulă numele și prenumele titularului cardului, numărul cardului, CVC (Card Validation Code) și data de valabilitate. Transmiterea datelor are drept scop procesarea plății.

Datele sunt transmise numai pentru procesarea plății și sunt stocate numai pentru respectarea termenelor de păstrare legale. La transmitere, relațiile dvs. contractuale și directivele privind protecția muncii se orientează după furnizorul dvs. de card de credit.

Heidelpay PayPal
Când plătiți cu PayPal, datele cu caracter personal sunt transmise automat furnizorului de servicii de plată online PayPal.

Compania europeană de operare PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt de regulă prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plății. Pentru procesarea contractului sunt necesare și acele date cu caracter personal care sunt legate de comanda respectivă.

Transmiterea datelor are drept scop procesarea plății. Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt transmise de către PayPal, în anumite circumstanțe, către agențiile de informații economice. Scopul acestei transmiteri este, în special, verificarea identității.

PayPal transmite datele cu caracter personal eventual către companii afiliate și furnizori de servicii sau subcontractori afiliați, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă datele urmează să fie procesate în comandă.

Aveți posibilitatea să revocați oricând consimțământul cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal cu PayPal. Revocarea nu are efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie imperativ procesate, utilizate sau transmise în vederea procesării (contractuale) a plăților.

Reglementările actuale privind protecția datelor PayPal pot fi accesate la adresa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

În cadrul îndeplinirii contractelor, utilizăm furnizorii de servicii de plată în baza art. 6 alin. 1 lit. b GDPR. În plus, utilizăm furnizori externi de servicii de plată, pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b GDPR pentru a oferi utilizatorilor noștri posibilități de plată eficiențe și sigure.

Datele procesate de furnizorii de servicii de plată includ date de inventar, cum ar fi numele și adresa, datele bancare, ca de ex. numere de cont sau numere de cărți de credit, parole, TAN-uri și sume de verificare precum și date legate de contract, sume și destinatar. Informațiile sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor. Cu toate acestea, datele introduse vor fi procesate și salvate numai de către furnizorii de servicii de plată. Aceasta înseamnă că nu primim informații legate de cont sau card de credit, ci doar informații de confirmare sau informații negative despre plată. În anumite circumstanțe, furnizorii de servicii de plată pot transmite datele către agenții de informații economice. Scopul acestei transmiteri este verificarea identității și bonității. Pentru aceasta facem referire la condițiile generale de afaceri (AGB) și informațiile privind protecția datelor ale furnizorilor de servicii de plată.

Pentru tranzacțiile de plată se aplică condițiile de afaceri și informațiile privind protecția datelor ale respectivilor furnizori de servicii de plată care pot fi accesate pe respectivele site-uri web, resp. în aplicațiile tranzacției respective. Facem totodată referire la acestea și pentru alte informații supulimentare și pentru revendicarea drepturilor de revocare, informare și alte drepturi ale persoanelor în cauză.


Administrarea, contabilitatea financiară, organizarea de birouri, administrarea contactelor

Procesăm datele în contextul sarcinilor administrative precum și a organizării companiei noastre, a contabilității financiare și respectării obligațiilor legale, cum ar fi arhivarea. Procesăm aceleași date pe care le procesăm în cadrul prestării serviciilor noastre contractuale. Bazele de procesare sunt art. 6 alin. 1 lit. c GDPR. Procesarea se referă la clienți, persoane interesate, parteneri de afaceri și vizitatori web-siteului. Scopul și interesul nostru pentru procesare constă în administrarea, contabilitatea financiară, organizarea birourilor, arhivarea datelor, deci sarcini care servesc la menținerea activităților noastre de afaceri, la îndeplinirea sarcinilor noastre și furnizarea serviciilor noastre. Ștergerea datelor cu privire la serviciile contractuale și comunicarea contractuală corespunde informațiilor menționate în aceste activități de procesare.

Dezvăluim sau transmitem date administrației financiare, consultanților cum ar fi de ex. consultanții fiscali sau auditorii, precum și altor agenții de taxe și impozite și furnizorilor de servicii de plată.

De asemenea, pe baza intereselor noastre operaționale, stocăm informații despre furnizori, organizatori de evenimente și alți parteneri de afaceri, de ex. pentru a-i putea contacta ulterior. În general, stocăm permanent aceste date care se referă în cea mai mare parte la companii.


Analize operaționale și cercetare de piață

Pentru a putea opera afacerea noastră într-un mod economic, pentru a putea recunoaște tendințele pieței, dorințele partenerilor și utilizatorilor contractuali, analizăm datele care ne-au fost prezentate cu privire la tranzacții comerciale, contracte, solicitări etc. Procesăm date de inventar, date de comunicare, date contractuale, date de plată, date de utilizare, metadate, pe baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR, iar persoanele vizate includ partenerii contractuali, persoanele interesate, vizitatorii și utilizatorii ofertei noastre online.

Analizele sunt realizate în scopul evaluărilor operaționale, al marketingului și al cercetărilor de piață. Putem lua în considerare profilurile utilizatorilor înregistrați cu date cum ar fi serviciile utilizate. Scopul analizelor este să ne ajute să creștem ușurința în utilizare, să optimizăm oferta noastră și operaționalitatea. Analizele ne servesc numai nouă și nu sunt dezvăluite în afară, decât dacă sunt analize anonime cu valori rezumate. 

Dacă aceste analize sau profiluri au caracter personal, acestea vor fi șterse sau anonimizate odată cu rezilierea utilizatorilor, altfel la doi ani după încheierea contractului. În plus, analizele operaționale generale și determinările generale ale tendințelor sunt create anonim, dacă este posibil.


Participarea la programele partenerilor de afiliere

În cadrul ofertei noastre online, utilizăm în baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiză, optimizarea și operaționalitatea ofertei noastre online) în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR, măsuri de urmărire obișnuite în industria noastră, în măsura în care acestea sunt necesare pentru operarea sistemului de afiliere. În cele ce urmează explicăm utilizatorilor contextul tehnic.

Serviciile oferite de partenerii noștri contractuali pot fi solicitate și conectate prin linkuri și pe alte site-uri web (așa-numitele linkuri de afiliere dau sisteme post-cumpărare, de ex. dacă sunt oferite linkuri sau servicii ale terților în urma încheierii unui contract). Operatorii respectivelor site-uri web primesc un comision dacă utilizatorii urmăresc linkurile de afiliere și acceptă apoi ofertele.

Sintetizând, este necesar pentru oferta noastră online să putem urmări dacă utilizatorii interesați de linkurile de afiliere și/sau de ofertele disponibile la noi, acceptă apoi ofertele la îndemnul linkurilor de afiliere sau a platformei noastre online. Linkurile de afiliere și ofertele noastre sunt completate în acest scop cu anumite valori care fac parte din link sau pot fi setate altfel, de ex. printr-un Cookie. Valorile includ în special site-ul web inițial (Referrer), data și ora, identificatorul online al utilizatorului site-ului web pe care s-a aflat linkul de afiliere, un identificator online al respectivei oferte, un identificator online al utilizatorului, precum și valori specifice de urmărire cum ar fi ID-ul mijlocului de publicitate, ID-ul partener și categorizări.

Identificatorii online utilizați de noi sunt valori pseudonime. Aceasta înseamnă că identificatorii online nu conțin date cu caracter personal, cum ar fi nume sau adrese de e-mail. Ei ne ajută doar să stabilim dacă același utilizator care a dat click pe un link de afiliere sau care s-a interesat de o ofertă prin intermediul ofertei noastre online, a și acceptat oferta, adică a încheiat un contract cu furnizorul. Identificatorul online se referă însă la persoană în măsura în care identificatorul online este disponibil atât companiei partener cât și nouă, împreună cu alte date ale utilizatorului. Numai în acest mod ne poate comunica compania partener dacă respectivul utilizator a acceptat oferta, și noi să putem plăti de ex. comisionul. 


Informații privind protecția datelor în procesul de aplicare

Procesăm datele aplicantului numai în scopul și în contextul procesului de depunere a aplicării în conformitate cu cerințele legale. Procesarea datelor aplicantului are loc în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre (pre)contractuale în contextul procesului de depunere a aplicării în sensul art. 6 alin. 1 lit. b GDPR, art. 6 alin. 1 lit. f GDPR, dacă procesarea datelor devine necesară pentru noi, de ex. în contextul unor proceduri legale (în Germania se aplică suplimentar și art. 26 GDSG).

Procesul de depunere a aplicării impune aplicanților să ne furnizeze datele aplicantului. Datele necesare ale aplicantului sunt marcate atunci când oferim un formular online, altfel rezultă din fișele de post și includ în principal informații despre persoană, adrese poștale și de contact și documentele aferente aplicării, cum ar fi o scrisoare de înaintare, curriculum vitae și certificate. În plus, aplicanții ne pot furniza voluntar informații suplimentare. 

Prin trimiterea aplicării la adresa noastră, aplicanții consimt la procesarea datelor lor în scopul procesului de depunere a aplicării, în conformitate cu modul și volumul prevăzute în această declarație de protecție a datelor.

Dacă în contextul procesului de depunere a aplicării se comunică în mod voluntar date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. 1 GDPR, acestea sunt procesate, în plus, în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. b GDPR (de ex. date despre sănătate, cum ar fi statutul de handicap sever sau originea etnică). În măsura în care în contextul procesului de depunere a aplicării aplicanților li se solicită categorii speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. 1 GDPR, acestea sunt procesate suplimentar și în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. a GDPR (de ex. date despre sănătate, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea unei profesii).

Dacă sunt furnizate datele, aplicanții ne pot trimite aplicările lor folosind un formular online pe site-ul nostru web. Datele sunt criptate în conformitate cu stadiul tehnicii și transmise către noi.

Aplicanții ne pot trimite aplicările lor și prin e-mail. Aici vă rugăm să rețineți că e-mailurile nu sunt trimise în formă criptată, în general, iar aplicanții trebuie să se îngrijeaszcă singuri de criptare. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru calea de transmitere a aplicării între expeditor și primirea pe serverul nostru. De aceea recomandăm utilizarea unui formular online sau trimiterea prin poștă.

În cazul unei aplicări cu succes, putem procesa datele furnizate de aplicanți în scopul contractului de muncă. În caz contrar, dacă aplicarea pentru o ofertă de muncă nu reușește, datele aplicantului sunt șterse. Datele aplicanților sunt șterse și în cazul retragerii unei aplicări, ceea ce aplicantul are dreptul să facă oricând. 

Ștergerea are loc sub rezerva unei revocări justificate a aplicanților, după expirarea unei perioade de șase luni, astfel încât să putem răspunde la eventuale întrebări legate de aplicare și să ne îndeplinim obligațiile de furnizare a dovezilor conform legii privind egalitatea de tratament. Facturile aferente eventualelor rambursări a cheltuielilor de deplasare sunt arhivate în conformitate cu reglementările fiscale.


Pool /comasare/ de talente

În contextul aplicării oferim aplicanților posibilitatea de a intra în „pool-ul nostre de talente” pe o perioadă de doi ani, pe baza unui consimțământ în sensul art. 6 alin. 1 lit. b și art. 7 GDPR.

Documentele de aplicare din pool-ul de talente sunt procesate numai în contextul unor viitoare postări de locuri de muncă și a căutării de angajați și vor fi distruse cel târziu după expirarea termenului limită. Aplicanții sunt informați despre faptul că consimțământul lor de a fi incluși în pool-ul de talente este voluntar, nu are nicio influență asupra procesului de aplicare actual și că pot oricând pe viitor revoca acest consimțământ și formula obiecție în sensul art. 21 GDPR.

Funcția de înregistrare

Utilizatorii pot crea un cont de utilizator. La înregistrare, se comunică utilizatorilor informațiile obligatorii necesare și în baza art. 6 alin. 1 lit. b GDPR se procesează în scopul furnizării contului de utilizator. Datele procesate includ în special informațiile de logare (nume, parolă și o adresă de e-mail). Datele introduse în cadrul înregistrării sunt utilizate în scopul utilizării contului de utilizator și a scopului acestuia.

Utilizatorii pot fi informați prin e-mail cu privire la informațiile relevante pentru contul lor de utilizator, cum ar fi modificările tehnice. Dacă utilizatorii și-au reziliat contul de utilizator, se vor șterge datele lor legate de contul de utilizator, sub rezerva unei cerințe legale de păstrare. Cade în sarcina utilizatorilor să-și asigure datele /să facă copii de rezervă/ la reziliere și înainte de încetarea contractului. Avem dreptul de a șterge definitiv toate datele utilizatorului stocate în perioada contractului.

Stocăm adresa IP și momentul acțiunii utilizatorului respectiv în contextul utilizării funcțiilor noastre de înregistrare și notificare și a utilizării contului de utilizator. Salvarea se face pe baza intereselor noastre legitime, precum și a protecției utilizatorilor împotriva utilizării neadecvate /abuzive/ și a altor utilizări neautorizate. În principiu, aceste date nu sunt transmise către terți decât dacă sunt necesare pentru a urmări revendicările noastre sau dacă există o obligație legală de a face acest lucru, în conformitate cu art. 6, alin. 1 lit. f GDPR sau dacă există o obligație legală în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c GDPR. Adresele IP sunt anonimizate sau șterse cel târziu după 7 zile.


Comentarii și articole

Dacă utilizatorii lasă /postează/ comentarii sau alte articole, adresele lor IP pot fi salvate timp de 7 zile, pe baza intereselor noastre legitime, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Acest lucru se face pentru securitatea noastră, în cazul în care cineva postează comentarii și articole cu conținut ilegal (insulte, propagandă politică interzisă etc.). În acest caz putem fi judecați pentru acel comentariu sau articol și, prin urmare, suntem interesați de identitatea autorului.

În plus ne rezervăm dreptul, pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit f GDPR, să procesăm informațiile utilizatorului în vederea detectării spamurilor.

Salvăm permanent datele furnizate în cadrul comentariilor și articolelor, până la obiecția utilizatorilor.


Abonamente de comentarii

Comentariile succesive pot fi abonate de către utilizatori, cu acordul lor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit a GDPR. Utilizatorii primesc un e-mail de confirmare pentru a verifica dacă sunt proprietarul adresei de e-mail introduse. Utilizatorii se pot dezabona oricând de la abonamentele de comentarii în curs. E-mailul de confirmare va conține informații despre posibilitățile de revocare. Salvăm momentul înregistrării și adresa IP ale utilizatorilor în scopul dovedirii consimțământului acestora și ștergem aceste informații odată cu dezabonarea utilizatorilor.

Puteți rezilia oricând primirea abonamentului nostru, adică puteți revoca oricând consimțământul dvs.. Înainte să le ștergem, putem salva adresele de e-mail până la trei ani, pe baza intereselor noastre legitime, pentru a putea dovedi consimțământul dat anterior. Procesarea acestor date se limitează la scopul unei posibile apărări împotriva revendicărilor. Oricând este posibilă o cerere individuală de ștergere, dacă se confirmă simultan și existența anterioară a consimțământului.


Contactare

Atunci când ne contactați (de ex. prin formularul de contact, e-mail, telefon sau rețelele sociale), informațiile utilizatorului sunt procesate în vederea prelucrării cererii de contact și procesării acesteia în conformitate cu art. 6 alin 1 lit. b GDPR. Informațiile utilizatorilor pot fi stocate într-un Customer-Relationship-Management System ("sistem CRM") sau într-o organizație de solicitare comparabilă. 

Dacă nu mai sunt necesare, ștergem solicitările. Verificăm necesitatea la fiecare doi an; De asemenea se aplică obligațiile legale de arhivare. 


Newsletter / buletin informativ

Prin precizările de mai jos vă informăm despre conținutul buletinului nostru informativ, precum și despre procedura de înregistrare, expediere și valorificare statistică dar și despre dreptul dvs. la recurs. Prin abonarea buletinului nostru informativ declarați acordul dvs. cu primirea lui și procedurile descrise.

Conținutul buletinului informativ: trimitem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice cu informații publicitare (în continuare denumite „newsletter”) numai cu acordul destinatarilor sau cu o autorizație legală. Acestea sunt decisive pentru acordul utilizatorului, dacă în contextul înregistrării la newsletter conținutul acestuia este descris în mod specific. Buletinele noastre informative conțin de asemenea informații despre produsele noastre și informații însoțitoare (de ex. informații despre siguranță), despre oferte, promoții și compania noastră.

Double-Opt-In și consemnare: Înregistrarea pentru buletinul nostru informativ se face printr-o așa numită procedură Double-Opt-In. Aceasta înseamnă că după înregistrare veți primi un e-mail care vă solicită să vă confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu adresa de e-mail a altcuiva. Înregistrările pentru newsletter sunt consemnate pentru a putea demonstra procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Acestea includ stocarea momentului de înregistrare și de confirmare, precum și adresa IP. De asemenea sunt consemnate și modificările datelor dvs. salvate la furnizorul dvs. de servicii de expediere.

Date de înregistrare: Pentru a vă înregistra la newsletter este suficient să indicați adresa dvs. de e-mail. Opțional vă rugăm să indicați un nume, pentru o adresare personală în newsletter.

Expedierea buletinului informativ și măsurarea succesului asociată cu aceasta au loc pe baza acordului destinatarului în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a GDPR coroborat cu art. 107 alin. 2 TKG sau, dacă acordul nu este necesar, pe baza intereselor noastre legitime în comercializarea directă în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f DGPR coroborat cu art. 107 alin. 2 și 3 TKG.

Procesul de înregistrare se consemnează pe baza interesului nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Interesul nostru este axat pe utilizarea unui sistem de buletine informative ușor de utilizat și sigur, care servește atât interesele noastre de afaceri, cât și așteptările utilizatorilor și care ne permite în plus să dovedim consimțământul.

Reziliere / revocare -  Puteți rezilia oricând primirea buletinului nostru informativ, adică puteți revoca consimțământul dvs. Găsiți un link pentru rezilierea buletinului informativ la sfârșitul fiecărui buletin. În baza intereselor noastre legitime putem stoca până la trei ani adresele de e-mail revocate, înainte să le ștergem, pentru a putea dovedi consimțământul dat anterior. Procesarea acestor date este limitată la scopul unei posibile apărări împotriva revendicărilor. Oricând este posibilă solicitarea individuală de ștergere cu condiția să fie confirmată existența anterioară a consimțământului.


Newsletter – furnizor de servicii de expediere

Expedierea buletinului informativ se face prin furnizorul de servicii de expediere Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC ,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Puteți vedea reglementările privind protecția datelor ale furnizorului de servicii de expediere la: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Furnizorul de servicii de expediere este utilizat pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR și a unui contract de procesare a comenzilor în conformitate cu art. 28 alin. 3 pag. 1 GDPR. 

Furnizorul de servicii de expediere poate utiliza în formă pseudonimă datele destinatarilor, asta înseamnă fără să fie atribuite unui utilizator, în vederea optimizării sau îmbunătățirii propriilor servicii, ca de ex. pentru optimizarea tehnică a expedierii și a prezentării buletinelor informative sau în scopuri statistice. Furnizorul de servicii de expediere nu folosește însă datele destinatarilor noștri de buletine informative pentru a li se adresa direct sau pentru a transmite datele către terți.


Buletin informativ – măsurarea succesului

Buletinele informative conțin un așa-numit „web-beacon”, adică un fișier de dimensiuni de pixeli care este accesat de serverul nostru la deschiderea buletinului informativ, respectiv va fi accesat de serverul furnizorului de servicii de expediere, dacă ne folosim de serviciile acestuia. În cadrul accesării se colectează mai întâi informații tehnice, cum ar fi informații despre browserul și sistemul dvs., cât și adresa dvs. IP și momentul accessării.

Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor pe baza datelor tehnice sau a grupurilor țintă și a comportamentului acestora de citire pe baza locațiilor lor de accesare (care se determină cu ajutorul adresei IP) sau a datelor de accesare. Sondajele statistice includ de asemenea și determinarea, dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise și la ce linkuri se dă click. Aceste informații pot fi atribuite destinatarilor fiecărui buletin informativ, din motive tehnice. Însă nu este nici scopul nostru și nici cel al furnizorului de servicii de expediere – în cazul în care acesta este utilizat – să observăm utilizatorii individuali. Evaluările servesc mai degrabă pentru a cunoaște obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și pentru a ne adapta conținutul la aceste obiceiuri sau pentru a trimite conținuturi diferite în funcție de interesele utilizatorilor noștri.

Revocarea separată a măsurării succesului din păcate nu este posibilă, în acest caz trebuie reziliat întregul abonament la buletinul informativ.


Hosting /găzduire/ și trimiterea de e-mailuri

Serviciile de găzduire folosite de noi servesc pentru furnizarea următoarelor servicii: servicii de infrastructură și platformă, capacitate de calcul, spațiu de stocare și servicii de baze de date, expediere de e-mailuri, servicii de securitate cât și serviciile de întreținere tehnică, pe care le folosim în scopul operării acestei oferte online.

Noi resp. furnizorul nostru de hosting procesăm date de inventar, date de contact, date de conținut, date contractuale, date de utilizare, metadate și date de comunicare ale clienților, persoanelor interesate și vizitatorilor acestei oferte online pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR coroborat cu art. 28 GDPR (încheierea contractului de procesare comenzi).

Colectarea datelor de acces și Logfiles /fișiere jurnal/

Noi resp. furnizorul nostru de hosting colectăm date despre fiecare accesare a serverului pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere jurnal ale serverului), în baza intereselor noastre legitime în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Datele de acces includ numele site-ului web accesat, fișierul, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, o notificare privind accesul cu succes, tipul browserului și versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, referrer-ul de URL (site-ul vizitat anterior), adresa IP și furnizorul solicitant.

Din motive de securitate (de ex. pentru elucidarea unor acțiuni de abuz sau fraudă), informațiile Logfile sunt stocate pentru o perioadă de cel mult 7 zile, după care vor fi șterse. Datele care trebuie păstrate în scopuri de probă sunt excluse de la ștergere până la clarificarea definitivă a respectivului incident.


Google Tag Manager /managerul de etichete google/

Google Tag Manager este o soluție cu care putem administra așa-numitele etichete de site-uri web printr-o interfață (intregrând astfel de ex. Google Analytics și alte servicii de marketing Google în oferta noastră online). Managerul de etichete în sine (care implementează etichetele) nu procesează datele cu caracter personal ale utilizatorilor. În ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor facem referire la următoarele informații despre serviciile Google. Ghid de utilizare: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google“), în baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6, alin. 1 lit. f GDPR). Google folosește Cookie-uri. Informațiile generate de Cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și sunt stocate acolo.

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte despre activitățile în cadrul acestei oferte online și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea acestei oferte online și a internetului. Din datele procesate pot fi create profiluri de utilizare pseudonime ale utilizatorilor.

Folosim Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European, Google scurtează adresa IP a utilizatorului. Numai în  cazuri de excepție se va transmite adresa IP completă către un server Google din SUA unde aceasta va fi scurtată.

Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu va fi amestecată cu alte date Google. Utilizatorii pot împiedica salvarea Cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului lor; utilizatorii pot, de asemenea, să împiedice Google să înregistreze datele generate de Cookie care se referă la utilizarea ofertei online de către aceștia, precum și procesarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plugin-ul browserului disponibil sub: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informații suplimentare privind utilizarea datelor de către Google, opțiuni de setare și obiecție pot fi găsite în declarația de protecție a datelor de la Google (https://policies.google.com/technologies/ads) precum și în setările pentru prezentarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi șterse sau anonimizate după 14 luni.


Google Universal Analytics

Folosim Google Analytics sub forma de „Universal Analytics”. „Universal Analytics” este un proces realizat de Google Analytics la care analiza utilizatorului se face pe baza unui ID de utilizator pseudonim, creându-se astfel un profil pseudonim al utilizatorului cu informațiile din utilizarea diferitelor dispozitive (așa-numitul „Cross-Device-Tracking“).


Formarea grupului țintă cu Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a a arăta reclamele plasate în cadrul serviciilor publicitare ale Google și ale partenerilor săi doar acelor utilizatori care și-au manifestat interesul pentru oferta noastră online sau care manifestă caracteristicile specifice (de ex. interesele pentru anumite subiecte sau produse determinate cu ajutorul site-urilor web vizitate) pe care le transmitem către Google (așa-numitele „Audiențe de Remarketing“ resp. „Google-Analytics-Audiences“). Cu ajutorul audiențelor de Remarketing dorim să ne asigurăm de asemenea și de faptul că reclamele noastre corespund interesului potențial al utilizatorilor.


Google AdWords și măsurarea conversiilor
Pe baza intereselor noastre legitime (adică a interesului pentru analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) utilizăm serviciile companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, („Google“).

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim procesul de marketing online de la Google „AdWords” pentru a plasa reclame în rețeaua de publicitate Google (de ex. în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri web, etc.) pentru ca acestea să fie afișate utilizatorilor care au un presupus interes pentru acele anunțuri. Acest lucru ne permite să prezentăm într-o manieră mai concertată anunțuri  pentru și în cadrul ofertei noastre online, astfel încât să prezentăm utilizatorilor numai acele anunțuri care să corespundă potențial intereselor lor. Este vorba despre „Remarketing” dacă unui utilizator îi sunt prezentate de ex. anunțuri pentru produse de care acesta s-a intersat în alte oferte online. Când sunt accesate site-urile noastre web sau cele ale altora pe care este activă rețeaua de publicitate Google, Google execută direct un cod în acest scop iar așa-numitele etichete (Re)marketing (niște grafici sau coduri invizibile, numite și „Web Beacons”) sunt integrate în site-ul web. Cu ajutorul acestora este salvat un Cookie individual pe dispozitivul utilizatorului, adică un fișier mic (în locul Cookie-urilor pot fi utilizate și tehnologii comparabile). În acest fișier se notează site-urile vizitate de utilizator, ce conținuturi îl interesează și pe ce oferte a dat click, apoi și informații tehnice legate de browser și sistemul de operare, site-urile web de referință, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei online.

Primim de asemenea un „Cookie de conversie” individual. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-urilor sunt folosite de Google pentru a întocmi statistici de conversie pentru noi. Aflăm însă doar numărul total de utilizatori, anonim, care au dat click pe anunțul nostru și care au fost redirecționați către un site prevăzut cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Însă nu primim informații cu care pot fi identificați utilizatorii în persoană.

Datele utilizatorilor sunt procesate pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. Acest lucru înseamnă că Google nu salvează și procesează de ex. numele sau adresa de e-mail a utilizatorilor, ci procesează datele relevante într-o manieră legată de Cookie în cadrul profilurilor de utilizator pseudonime. Aceasta înseamnă că din perspectiva Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod concret, ci pentru titularul cookie-urilor, indiferent de cine este acesta. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis în mod expres Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate despre utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Alte informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, opțiunile de setare și obiecție pot fi găsite în declarația privind protecția datelor de la Google (https://policies.google.com/technologies/ads) cât și în setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


Google Doubleclick

Pe baza intereselor noastre legigime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR folosim serviciile companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, („Google“).

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim procesul de marketing online de la Google „Doubleclick” pentru a plasa anunțuri /reclame/ în rețeaua de publicitate Google (de ex. în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri web, etc.). Double Click se caracterizează prin faptul că anunțurile sunt afișate în timp real pe baza presupuselor interese ale utilizatorilor. Acest lucru ne permite să prezentăm într-o manieră mai concertată anunțuri pentru și în cadrul ofertei noastre online, astfel încât să prezentăm utilizatorilor numai acele anunțuri care să corespundă potențial intereselor lor. Este vorba despre „Remarketing” dacă unui utilizator îi sunt prezentate de ex. anunțuri pentru produse de care acesta s-a intersat în alte oferte online. Când sunt accesate site-urile noastre web sau cele ale altora pe care este activă rețeaua de publicitate Google, Google execută direct un cod în acest scop iar așa-numitele etichete (Re)marketing (niște grafici sau coduri invizibile, numite și „Web Beacons”) sunt integrate în site-ul web. Cu ajutorul acestora este salvat un Cookie individual pe dispozitivul utilizatorului, adică un fișier mic (în locul Cookie-urilor pot fi utilizate și tehnologii comparabile). În acest fișier se notează site-urile vizitate de utilizator, ce conținuturi îl interesează și pe ce oferte a dat click, apoi și informații tehnice legate de browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei online.

Se înregistrează și adresa IP a utilizatorului, această find scurtată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European și numai în cazuri de excepție aceasta este transmisă complet către un server Google din SUA și scurtată acolo. Google poate îmbina informațiile menționate mai sus și cu astfel de informații din alte surse. Dacă utilizatorul vizitează apoi alte site-uri web, i se pot afișa anunțuri /reclame/ adaptate acestuia, în funcție de presupusele sale interese pe baza profilului său de utilizator.

Datele utilizatorilor sunt procesate pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. Aceasta înseamnă că Google nu stochează și salvează de ex. numele sau adresele de e-mail ale utilizatorilor, ci procesează datele relevante într-o manieră legată de modul Cookie în cadrul profilurilor pseudonime de utilizator. Aceasta înseamă că din perspectiva Google, anunțurile nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată concret, ci pentru titularul de Cookie, indiferent cine este acest deținător de Cookie. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis în mod expres Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate de Google Marketing Services despre utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, opțiuni de setare și obiecție pot fi găsite în declarația de protecție a datelor de la Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) și în setările pentru prezentarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook-Pixel, Custom Audiences și Facebook-Conversion (Pixelul Facebook, destinatari personalizați și conversie Facebook)

Pe baza intereselor noastre legitime pentru analiza, optimizarea și operarea econimică a ofertei noastre online se utilizează cadrul acesteia și în aceste scopuri așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei sociale facebook care este operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA, resp. dacă aveți reședința în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook").

Facebook este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook este capabil pe de-o parte, să determine vizitatorii ofertei noastre online drept grup țintă pentru afișarea reclamelor (așa-numitele „Facebook-Ads” /reclame Facebook). Prin urmare folosim pixelul Facebook pentru a prezenta /afișa/ reclamele noastre Facebook doar acelor utilizatori care au manifestat un interes pentru oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de ex. interes în anumite subiecte sau produse, determinate în funcție de site-urile web vizitate) pe care îi transmitem către Facebook (așa-numiții „destinatari personalizați”). Cu ajutorul pixelului Facebook dorim să ne și asigurăm de faptul că anunțurile noastre Facebook corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu îi deranjează pe aceștia. Cu ajutorul pixelului Facebook putem totodată să și demonstrăm eficacitatea reclamelor Facebook afișate, în scopuri de statistică și de cercetare de piață, prin faptul că vedem dacă utilizatorul a fost redirecționat către site-ul nostru web după ce a dat click pe o reclamă Facebook (așa-numita „conversie”).

Facebook procesează datele în cadrul directivelor Facebook privind utilizarea datelor. Găsiți informații generale privind afișarea reclamelor Facebook în directiva Facebook privind utilizarea datelor la: https://www.facebook.com/policy.php. Informații speciale și detalii despre pixelul Facebook și modul lui de funcționare găsiți în secțiunea de ajutor Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Puteți formula obiecție la înregistrarea prin pixelul Facebook și utilizarea datelor dsv. pentru afișarea reclamelor Facebook. Pentru a seta ce tipuri de reclame să fie afișate pe Facebook, puteți accesa pagina creată de Facebook și urmări instrucțiunile privind setările pentru publicitatea bazată pe utilizare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările sunt independente de platformă, ceea ce înseamnă că sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi calculatoarele desktop sau dispozitivele mobile.

În plus, puteți formula obiecție la utilizarea Cookie-urilor care servesc măsurării ariei de acoperire și în scopuri de publicitate, prin pagina de dezactivare a inițiativei de publicitate a rețelei (http://optout.networkadvertising.org/) și, de asemenea, prin site-ul web american (http://www.aboutads.info/choices) sau site-ul web european (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) .


Crearea /înființarea/ de profiluri de utilizator pseudonime pentru analiza web

Serviciul de analiză web a furnizorului econda GmbH, econda Shop Monitor, colectează și stochează date pe site-ul nostru web din care sunt create profilurile de utilizator, folosind pseudonime. Profilurile de utilizator servesc pentru a analiza comportamentul vizitatorilor și sunt evaluate pentru îmbunătățirea și configurarea ofertei noastre astfel încăt să corespundă cerințelor. Pentu aceasta pot fi utilizate Cookie-uri care permit recunoașterea unui browser de internet. Fără acordul expres al vizitatorului, profilurile de utilizare nu sunt însă îmbinate cu datele despre titularul pseudonomului.

În special adresele IP sunt reproduse într-un mod distorsionat, imediat după primire, ceea ce înseamnă că nu este posibilă atribuirea profilurilor de utilizare adreselor IP. Puteți formula oricând pe viitor obiecție la colectarea și stocarea datelor în scopul analizei web, accesând linkul: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html


Analiză prin intermediul wiredminds

Site-ul nostru web utilizează tehnologia de numărarea a pixelilor de la wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) pentru a analiza comportamentul vizitatorilor. Pentru aceasta se pot colecta, procesa și stoca datele din care sunt create sub un pseudonim profilurile de utilizare. Acolo unde este posibil și rezonabil, aceste profiluri de utilizare se anonimizează complet. În acest scop se pot utiliza Cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere de text care sunt stocate în browserul de internet al vizitatorului și care servesc recunoașterii browserului de internet. Datele colectate, care pot include și date cu caracter personal, sunt transmise către wiredminds sau sunt colectate direct de wiredminds. wiredminds poate utiliza informațiile lăsate de vizitele pe paginile web pentru a crea profiluri de utilizare anonomizate. Datele obținute astfel nu sunt utilizate fără consimțământul separat al persoanei în cauză, pentru a nu identifica personal vizitatorul acestei pagini web, și nu vor fi combinate cu datele cu caracter personal ale titularului pseudonimului. Dacă se înregistrează adrese IP, acestea se anonimizează imediat prin ștergerea ultimului bloc de numere.

Excludere de la urmărire /tracking/.

Prezențe online în mediile sociale

Menținem prezențele online în cadrul rețelelor și platformelor sociale, pentru a comunica cu clienții, persoanele interesate și utilizatorii activi în acestea și pentru a-i putea informa acolo despre serviciile noastre. Când sunt accesate respectivele rețele și platforme, se aplică condițiile de afaceri și directivele privind procesarea datelor ale respectivilor operatori.

Dacă nu este altfel prevăzut în declarația noastră de protecție a datelor, noi procesăm datele utilizatorilor dacă  aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de ex. când aceștia redactează articole în prezențele noastre online sau ne trimit mesaje.


Integrarea serviciilor și conținuturilor de la terți

În cadrul ofertei noastre online utilizăm pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) conținuturi sau servicii oferite de furnizori terți pentru a integra conținuturile și serviciile lor, ca de ex. videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare în mod uniform „conținuturi”).

Acest lucru presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestor conținuturi pot percepe adresa IP a utilizatorilor, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite conținuturile către browserele acestora. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru afișarea acestor conținuturi. Ne străduim să folosim numai conținuturi ale căror furnizori utilizează adresa IP doar în scopul livrării conținuturilor. Furnizorii terți pot utiliza totodată și așa-numitele etichete pixel (niște grafici invizibile, denumite și „web beacons”) în scopuri statistice sau de marketing. Cu ajutorul etichetelor pixel („pixel tags”) se pot evalua informații precum traficul de vizitatori pe paginile acestui site web. Infommațiile pseudonime mai pot fi stocate și în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorilor și pot conține, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, pagini web de referință, ora vizitei și alte informații legate de utilizarea ofertei noastre online, dar pot fi îmbinate și cu astfel de informații din alte surse. 


Youtube

Integrăm videoclipurile din platforma „YouTube” a furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarația de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/,renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google ReCaptcha
Integrăm funcția de recunoaștere /detectare/ de bot-uri, de ex. când se înregistrează în formularele online ("ReCaptcha") ale furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarația de protecție a datelor: 

https://www.google.com/policies/privacy/,

renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google Maps
Integrăm hărțile serviciului „Google Maps” al furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Datele procesate pot include, în special adresele PI și datele de locație ale utilizatorilor, care nu sunt colectate însă fără acordul acestora (ceea ce se efectuează de regulă în cadrul setărilor dispozitivelor lor mobile). Datele pot fi procesate în SUA. Declarația de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, 

Renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.


Utilizarea de Social Plugins de la Facebook

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) folosim plugin-uri sociale („plugin-uri”) ale rețelei sociale facebook.com, operată de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook"). Plugin-urile pot afișa elemente sau conținuturi de interacțiune (de ex. videoclipuri, grafici sau texte) și pot fi recunoscute după una din siglele Facebook (un „f” alb pe fundal albastru, semnele de „like” „îmi place” sau „deget ridicat”) sau sunt marcate cu adăugarea „Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul plugin-urilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Când un utilizator accesează o funcție a acestei oferte online care conține un astfel de plugin, dispozitivul acestuia stabilește o conexiune directă cu serverele de la Facebook. Facebook transmite conținutul plugin-ului direct pe dispozitivul utilizatorului, care îl integrează pe acesta în oferta online. În acest proces pot fi create profilurile utilizatorilor din datele procesate. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra volumului de date pe care le colectează Facebook cu ajutorul acestui plugin și îi informăm pe utilizatori în conformitate cu cunoștințele noastre. 

Prin integrarea plugin-urilor, Facebook obține informația că un utilizator a accesat pagina respectivă a ofertei online. Dacă utilizatorul este logat la Facebook, Facebook poate atribui vizita contului său de Facebook. Dacă utilizatorii interacționează cu plugin-urile, de exemplu prin apăsarea butonului like sau dacă lasă un comentariu, respectiva informație este transmisă de dispozitivul lor direct către Facebook unde este salvată. Dacă un utilizator nu este membru al Facebook, există cu toate acestea posibilitatea ca Facebook să afle adresa sa IP și s-o salveze. Potrivit Facebook, în Germania se salvează doar o adresă IP anonimizată.

Scopul și volumul de colectare a datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a acestora de către Facebook precum și drepturile și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității utilizatorilor pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor Facebook la: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă un utilizator este membru Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte online și nici să nu le interconecteze cu datele sale de membru salvate la Facebook, trebuie să se delogheze de pe Facebook înainte de a folosi oferta noastră online și trebuie să șteargă Cookie-urile sale. Sunt posibile setări și obiecții suplimentare legate de utilizarea datelor în scopuri publicitare în cadrul setărilor profilului Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau pe site-ul american http://www.aboutads.info/choices/  sau pe site-ul UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările se fac independent de platformă, adică acestea sunt preluate pentru toate dispozitivele, cum ar fi calculatoarele desktop sau dispozitivele mobile.


Twitter

În cadrul ofertei noastre online pot fi integrate funcțiile și conținuturile serviciului Twitter, oferit de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Acestea pot include de ex. conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane de comandă cu care utilizatorii pot împărtăși în cadrul Twitter conținuturile acestei oferte online. 

Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Twitter, Twitter poate aloca accesarea conținuturilor și funcțiilor menționate mai sus profilurilor de utilizator de acolo. Twitter este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).
Declarația de protecție a datelor: https://twitter.com/de/privacy,
Renunțare: https://twitter.com/personalization.


Instagram

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram, angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Instagram teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Instagram sind, kann Instagram den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Xing

În cadrul ofertei noastre online se pot integra funcțiile și conținutul serviciului Xing oferit de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania. Acestea pot include de ex. conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane de comandă cu care utilizatorii pot împărtăși în cadrul Xing conținuturile acestei oferte online. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Xing, Xing poate aloca accesarea conținuturilor și funcțiilor menționate mai sus profilurilor de utilizator de acolo. Declarația de protecție a datelor Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

InstagramÎn cadrul ofertei noastre online se pot integra funcțiile și conținutul serviciului Instagram oferit de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Acestea pot include de ex. conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane de comandă cu care utilizatorii pot împărtăși în cadrul Instagram conținuturile acestei oferte online. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Instagram, Instagram poate aloca accesarea conținuturilor și funcțiilor menționate mai sus profilurilor de utilizator de acolo. Declarația de protecție a datelor Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

În cadrul ofertei noastre online se pot integra funcțiile și conținutul serviciului LinkedIn oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. Acestea pot include de ex. conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane de comandă cu care utilizatorii pot împărtăși în cadrul LinkedIn conținuturile acestei oferte online. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei LinkedIn, LinkedIn poate aloca accesarea conținuturilor și funcțiilor menționate mai sus profilurilor de utilizator de acolo. Declarația de protecție a datelor LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității /Privacy-Shield/ și oferă prin urmare o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor.(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).
Declarația de protecție a datelor: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Renunțare: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.