Termeni și condiții (CGA)


Condițiile Generale de Afaceri pentru magazinul online al STEINEL Vertrieb GmbH


I. Domeniu de aplicare

Aceste Condiții Generale de Afaceri (în continuare: „CGA”) se aplică comenzilor de mărfuri (în continuare și: „Produse”) prin intermediul magazinului online www.steinel.ro al STEINEL DISTRIBUTION SRL.

II. 
Parteneri contractuali

Partenerul contractual al clientului este

STEINEL DISTRIBUTION SRL
Str.Campului Nr.1 FSR
Hala scularie, Birourile 4-7
505400 Rasnov, Brasov
Telefon: +40 268 530000
Fax: +40 268 531111
E-Mail: info@steinel.ro
Administrator: Victor Hoffmann, Gudrun Simon, Christian Jager
înregistrată în Registrul Comerțului : J08/782/2009
CUI: RO 25556436
(denumită în continuare „STEINEL“).

III.    Încheierea contractului și disponibilitatea Produselor

1. Numai după ce dă click pe butonul „Comandă contra cost“, clientul face o ofertă de cumpărare angajantă din punct de vedere juridic a Produselor aflate în coșul de cumpărături și este de acord cu valabilitatea acestor CGA.
După ce comanda clientului a intrat la STEINEL, STEINEL confirmă clientului prin e-mail primirea și conținutul comenzii (confirmarea primirii). Această confirmare a primirii încă nu reprezintă acceptarea ofertei clientului, în afară de cazul în care în aceasta se declară și acceptarea, pe lângă confirmarea primirii și a conținutului. STEINEL va declara acceptarea fie printr-o confirmare a expedierii sau prin expedierea Produselor în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea /intrarea/ comenzii clientului. Contractul se realizează numai în urma acceptării. 

2. În cazul în care STEINEL nu dă declarația de acceptare în această perioadă, comanda clientului nu a fost acceptată. Dacă în momentul comenzii Produsul comandat nu este disponibil, STEINEL își rezervă dreptul de a nu accepta oferta pentru încheierea contractului de cumpărare-vânzare, astfel încât nu se va încheia niciun contract. Clientul va fi informat în acest sens. Plățile deja efectuate vor fi rambursate clientului imediat. 

IV. Prețuri, condiții de plată și reținerea dreptului de proprietate

1. Toate prețurile magazinului online sunt indicate ca prețuri brute, includ TVA legală dar nu și costurile de transport.

2. Cumpărătorul are la dispoziție diverse opțiuni de plată, care sunt specificate în magazinul online. Prețul de cumpărare devine scadent imediat după încheierea contractului, în afară de cazul în care vânzătorul oferă o comandă pe factură; în cazul comenzii pe factură, prețul de cumpărare și costurile de transport trebuie plătite în contul vânzătorului specificat pe factură în termen de două (2) săptămâni de la primirea facturii.

3. Până la plata integrală, marfa rămâne în proprietatea vânzătorului.

V. Condiții de livrare

1. Dacă nu s-a convenit altfel, livrarea se face la adresa de livrare specificată de client, prin modalitatea de expediere aleasă de client.

2. STEINEL precizează faptul că toate datele privind disponibilitatea, expedierea sau livrarea produsului sunt doar informații estimate și valori orientative aproximative. Ele nu reprezintă termene de expediere sau livrare angajante din punct de vedere juridic resp. garantate, decât dacă în opțiunile de expediere ale respectivului Produs acestea sunt desemnate în mod expres ca termene angajante. Dacă STEINEL constată în timpul procesării comenzii că Produsul comandat nu este disponibil, va informa clientul despre acest lucru într-un e-mail separat. Drepturile legale ale clientului rămân neafectate de acest lucru. 

3. Dacă nu este posibilă livrarea către client deoarece mărfurile livrate nu se potrivesc prin ușa de intrare, prin poartă sau casa scărilor clientului, sau pentru că clientul nu poate fi găsit la adresa de livrare specificată de acesta deși termenul de livrare i-a fost comunicat dinainte într-un mod rezonabil, clientul va suporta costurile livrării nereușite.

4. STEINEL are dreptul să efectueze livrări parțiale, dacă acest lucru este acceptabil pentru client.

5. Dacă nu s-a indicat altfel în descrierea articolului, termenul de livrare preconizat este de aproximativ 1-3 zile lucrătoare. Excepție fac articolele din gama magazinului online care conțin o personalizare de către client conform specificațiilor proprii cu numere de casă și/sau texte. În cazul articolelor personalizate, termenul de livrare este de aprox. 1-2 săptămâni. Termenul de livrare începe odată cu încheierea contractului.

VI. Prețuri, costuri de transport, condiții de plată și reținerea dreptului de proprietate

1. Toate prețurile specificate în magazinul online sunt exprimate în RON și includ taxa de valoare adăugată legală aplicabilă, la care se adaugă costurile de transport aferente, menționate separat. 

2. Costurile de transport sunt specificate în condițiile de livrare și transport. Prețul inclusiv TVA și costurile de transport aferente vor fi de asemenea afișate și în interfața de comandă, înainte ca un client să trimită comanda.

3. Dacă STEINEL îndeplinește comanda prin livrări parțiale, clientul suportă costurile de transport numai pentru prima livrare parțială. Dacă clientul dorește livrări parțiale, va plăti el costurile de transport pentru fiecare livrare parțială.

4. Clientului îi stau la dispoziție modalitățile de plată afișate în timpul procesului de comandă. În funcție de opțiunea de plată aleasă, în unele cazuri ( plata prin card de debit/credit ) plata este declanșată direct în timpul procesului de comandă. Datele introduse nu sunt salvate la STEINEL, dar dacă este necesar, ele sunt salvate la furnizorul de plată / prestatorul de servicii de plată ales. Pentru aceasta se aplică reglementările de protecție a datelor ale furnizorului de plată / prestatorului de servicii de plată ales.

5. În cazul în care debitarea din contul clientului prin dispoziție de debitare eșuează din motive pentru care este responsabil clientul, acesta trebuie să ramburseze STEINEL taxele de procesare bancară generate de rambursare.

6. Prețul de cumpărare este scadent imediat după încheierea contractului, în afară de cazul în care STEINEL oferă o comandă pe factură; în cazul comenzii pe factură, prețul de cumpărare și costurile de transport trebuie plătite în contul vânzătorului specificat pe factură, în termen de două (2) săptămâni de la primirea facturii.

7. Până la plata completă, mărfurile livrate rămân în proprietatea STEINEL.

VII. Dreptul de revocare /retragere/ al consumatorului

1. Dacă clientul este o persoană fizică care încheie o tranzacție legală într-un scop care în mare nu poate fi atribuit nici activității sale comerciale și nici celei de liber profesionist (consumator), clientului i se cuvine dreptul legal de revocare.

2. Dreptul de revocare în contractele comerciale:

Instrucțiuni privind dreptul de revocare

Dreptul de revocare

Aveți dreptul să revocați prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără specificarea unor motive.
În cazul unui contract de cumpărare-vânzare, perioada de revocare este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau un terț denumit de dvs. care nu este transportatorul, ați luat resp. a luat în posesie mărfurile.

În cazul unui contract pentru mai multe mărfuri pe care le-ați comandat în cadrul unei singure comenzi și care se livrează separat, termenul de revocare este de paisprezece zile de la data în care dvs. sau un terț denumit de dvs. care nu este transportatorul ați luat resp. a luat  în posesie ultima marfă.

În cazul unui contract de livrare a mărfurilor în mai multe transporturi parțiale sau loturi, termenul de revocare este de paisprezece zile de la data în care dvs. sau un terț denumit de dvs. care nu este transportatorul ați luat resp. a luat  în posesie ultimul transport parțial sau ultimul lot.

În cazul unui contract de livrare regulată a mărfurilor pe o perioadă specificată, termenul de revocare este de paispreze zile de la data la care dumneavoastră sau un terț denumit de dvs. care nu este transportatorul, ați luat resp. a luat în posesie mărfurile.

Pentru a vă exercita dreptul de revocare trebuie să ne informati  (STEINEL DISTRIBUTION SRL, str.Campului, nr,1, FSR Hala scularie, Birourile 4-7, Rasnov, Brasov, telefon 0268,530000, faxȘ 0268,531111, email: service.web@steinel.ro) printr-o declarație clară, fără echivoc (de ex. scrisoare transmisă prin poștă, telefax sau e-mail) despre decizia dvs. de a revoca prezentul contract. Pentru aceasta puteți folosi modelul de formular de revocare atașat, acesta nefiind însă obligatoriu. Pentru respectarea termenului de revocare este suficient dacă transmiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de revocare înaintea expirării termenului de revocare. Dacă faceți uz de această posibilitate, vă vom trimite de îndată (de ex. prin e-mail) o confirmare de primire a revocării dvs.

Consecințele revocării

Dacă revocați prezentul contract trebuie să vă returnăm toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales o altă modalitate de livrare decât livrarea standard oferită de noi, care este cea mai ieftină), imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit comunicarea privind revocarea prezentului contract. Pentru această rambursare folosim același mijloc de plată pe care l-ați folosit dvs. în tranzacția inițială, în afară de cazul în care am convenit cu dvs. în mod expres altceva; în niciun caz nu vi se va percepe vreo taxă pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până ce am primit mărfurile înapoi sau până ce nu ați furnizat dovada returnării mărfurilor, oricare dintre acestea se întâmplă mai devreme.

Trebuie să trimiteți mărfurile înapoi la STEINEL DISTRIBUTION SRL, Str.Campului, Nr.1, FSR Hala scularie, Birourile 4-7, Rasnov, Brasov imediat și în orice caz cel mult în termen de paisprezece zile de la data la care ne informați despre revocarea prezentului contract. Termenul este respectat dacă expediați mărfurile înaintea expirării perioadei de paisprezece zile. Costurile directe de returnare a mărfurilor sunt suportate de STEINEL DISTRIBUTION SRL, dvs. nu veți avea alte costuri de suportat.

Va trebui să plătiți pentru o eventuală pierdere a valorii mărfurilor doar dacă această pierdere de valoare se datorează manipulării mărfurilor care nu a fost necesară pentru verificarea calității, proprietăților și modului de funcționare a mărfurilor.

Model de formular de revocare

(Dacă doriți să revocați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să-l trimiteți înapoi.) 

– Către STEINEL DISTRIBUTION SRL, Str.Campului, nr.1, Rasnov, Brasov , service.web@steinel.ro
– Prin prezenta eu/noi revoc/revocam (*) contractul încheiat de mine/noi (*) încheiat pentru cumpărarea următoarelor mărfuri (*)/ prestarea următorului serviciu (*)
– Comanda la data de (*)/primită la data de (*)
– Numele consumatorului/consumatorilor
– Adresa consumatorului/consumatorilor
– semnătura consumatorului/consumatorilor (numai dacă comunicarea se face pe hârtie)
– Dată

(*) ștergeți ce nu este aplicabil.


3. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, dreptul de revocare nu se aplică în cazul contractelor de mai jos:

  • Contractele de livrare a mărfurilor care nu sunt prefabricate și pentru fabricarea cărora este decisivă o selecție sau determinare individuală de către consumator, sau care în mod clar sunt adaptate nevoilor personale ale consumatorului,
  • Contractele de livrare a mărfurilor care se pot strica rapid sau a căror dată de expirare ar fi depășită rapid,
  • Contractele de livrare a mărfurilor sigilate, care nu sunt potrivite pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă dacă sigiliul lor se îndepărtează după livrare,
  • Contractele de livrare a mărfurilor dacă, datorită naturii lor, au fost amestecate inseparabil cu alte mărfuri,
  • Contractele de livrare a băuturilor alcoolice al căror preț a fost convenit la încheierea contractului, care pot fi livrate însă cel mai devreme la 30 de zile după încheierea contractului și a căror valoare actuală depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență,
  • Contractele de livrare a înregistrărilor audio sau video sau de software de calculatoare într-un ambalaj sigilat, dacă sigiliul a fost scos după livrare,
  • Contractele de livrare a ziarelor, revistelor sau ilustratelor, cu excepția contractelor de abonament.


VIII. Dispoziții complementare în cazul articolelor individualizate; excluderea dreptului de revocare

Dacă un client al STEINEL comandă un Produs cu informații personalizate, se aplică complementar următoarele dispoziții, în conformitate cu § VII din aceste CGA:

1. Unele articole din gama magazinului online includ o personalizare de către client în funcție de specificațiile proprii cu numere de casă și/sau texte. STEINEL își rezervă dreptul să refuze, la libera sa discreție, anumite succesiuni de litere și texte sau alte similiare pentru personalizare, care încalcă moralitatea sau legile penale, glorifică violența, sunt sexiste, discriminatorii, rasiste, propaganistice, extremiste sau altele similare.

2. În cazul contractelor de vânzare la distanță nu există dreptul de revocare pentru livrarea mărfurilor care nu sunt prefabricate și pentru fabricarea cărora este decisivă o selecție sau determinare individuală din partea consumatorului sau care sunt clar adaptate nevoilor personale ale consumatorului. Deoarece personalizarea are drept urmare crearea corespunzătoare a unui produs realizat conform specificațiilor clientului, clientului nu i se cuvine, prin urmare, dreptul de revocare. Reglementările din instrucțiunile privind dreptul de revocare și consecințele revocării în conformitate cu articolul VI al acestor CGA nu se aplică în această privință. Un articol din magazinul online este considerat personalizat dacă clientul extinde Produsul cu informații personalizate.

3. Pretențiile privind garanțiile rămân în vigoare dacă se achiziționează articole personalizate. Dacă există un defect în bunul cumpărat, se aplică dispozițiile legale precum și articolul IX al acestor CGA.

4. Clientul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor în vederea personalizării (redare corectă a numărului de casă, succesiunea literelor, textelor). Se exclude orice răspundere a STEINEL pentru aceasta.

5. STEINEL își rezervă dreptul la abateri privind designul, fontul, culoarea, poziția sau alte caracteristici similare, în măsura în care acestea sunt acceptabile pentru client.

6. Dacă STEINEL nu poate sau nu poate temporar să livreze mărfurile comandate, fără vreo culpă proprie, de ex. deoarece personalizarea nu este posibilă din cauza unui defect al utilajelor necesare sau deoarece un furnizor al STEINEL nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, STEINEL are dreptul de retragere față de client. În acest caz, clientul va fi informat imediat că Produsul comandat nu este disponibil și se rambursează imediat eventualele contraprestații ale clientului.

7. La comanda unui articol personalizat, clientul dă asigurări că textele, succesiunile de litere selectate sau altele similare sunt libere de drepturile terților. Clientul asigură totodată, că nu încalcă alte drepturi ale unor terți prin individualizarea Produsului. Clientul asigură de asemenea că conținutul personalizării nu contravine legilor penale sau nu este imoral.

8. Clientul acordă STEINEL drepturile de utilizare a textelor etc. eventual necesare pentru procesarea comenzii, în special dreptul de multiplicare.

IX. Răspundere

1. Sunt excluse cererile de despăgubire ale clientului. Aceasta nu include cererile de despăgubire ale clientului din vătămarea vieții, a trupului, a sănătății și nici răspunderea pentru alte daune generate de o încălcare intenționată sau grav neglijentă a obligațiilor STEINEL, reprezentanților săi legali sau personalului său auxiliar. Rămâne neafectată și răspunderea pentru încălcarea obligațiilor, îndeplinirea cărora permite executarea corectă a contractului și pe a căror respectarea se poate baza clientul în mod regulat. În cazul unei încălcări ușor neglijabile a acestor obligații contractuale, STEINEL răspunde numai pentru daunele previzibile specifice contractului, în afară de cazul în care este vorba despre cereri de despăgubire ale clientului pentru vătămarea vieții, trupului sau sănătății.


2. Aliniatul 1 de mai sus se aplică, de asemenea, și în favoarea reprezentanților legali și personalului auxiliar al STEINEL, atunci când cererile sunt formulate direct împotriva lor.

3. Această reglementare a răspunderii nu include și revendicări relevante de protecție a datelor.

X. Garanție pentru defecte

1. Dacă clientul este antreprenor, adică atunci când comandă, clientul acționează în exercitarea activității sale comerciale sau de liber profesionist, pretențiile de garanție pentru defecte se prescriu în termen de 12 luni de la livrarea mărfurilor. Acest lucru nu se aplică pretențiilor pentru vătămarea vieții, trupului sau sănătății cauzată de încălcarea din neglijență a obligațiilor de către STEINEL sau de încălcarea intenționată sau neglijentă a obligațiilor de către reprezentanții legali sau personalul auxiliar al STEINEL.

2. Pretențiile de garanție pentru defecte ale clientului rămân neafectate în cazul în care există sau se achizionează o garanție pentru mărfurile comandate.

XI. Protecția datelor

STEINEL colectează, procesează și utilizează datele cu caracter personal ale clientului, în special datele de contract pentru procesarea comenzii clientului, inclusiv adresa de e-mail a clientului, dacă clientul o comunică STEINEL. Pentru verificarea bonității, STEINEL poate utiliza informații (de ex. o așa-numită valoare de punctaj) de la furnizorii de servicii externi, în vederea facilitării luării deciziilor, făcând dependentă modalitatea de plată de această informație. Aceste informații includ și cele privind adresa clientului. Detaliile privind protecția daatelor și vomulul de colectare a datelor le găsiți la capitolul Protecția datelor.

XII. Dispoziții finale

1. Dacă clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, locul de judecată pentru toate litigiile apărute între client și STEINEL din relațiile contractuale, este sediul social al STEINEL. 

2. Contractul rămâne valabil din punct de vedere juridic, chiar dacă unele din părțile sale individuale devin nevalabile. Părțile nevalabile vor fi înlocuite cu dispoziții legale, dacă sunt disponibile.